Snímek obrazovky 2019-08-06 v 17.53.33.p
Snímek obrazovky 2019-08-06 v 17.53.17.p

Mobilní drtící jednotka na pásovém podvozku

RESTA CH2 900x600

Zpracovává

 • stavební suť, uhlí

 • beton, železobeton

 • kamenivo

 • pouze nelepivý materiál do pevnosti v tlaku 200 MPa

 

Parametry

drtič:     jednovzpěrný čelisťový DCJ 710x500

vstup:   max. 500 mm

výstup:  0 - 110 mm (dle nastavené štěrbiny drtiče)

výkon:   30 - 70 t/h (dle velikosti nastavené štěrbiny a povaze drceného materiálu)

hmotnost:  18,5 t

Výhody

 • optimální využití pro recyklaci

 • vysoký výkon a robustní konstrukce

 • vysoká mobilita a provozní spolehlivost

 • nízké náklady na provoz a údržbu

 • příznivý tvarový index podrceného materiálu

 • možnost použití v širokém rozsahu okolních teplot

 • možnost skrápění, předtřídění, magnetického separátoru, ohýbače armatur, váhy,         dálkového přenosu dat, stříšky pro obsluhu

 • dlouhá násypka s nízkou sypnou hranou

 • možnost elektrického připojení třídicího zařízení RESTA THT3

Ceník:

Mobilní drtící jednotka na pásovém podvozku RESTA CH2 900x600

Pro nezávaznou cenovou nabídku 

nás kontaktujte