Snímek obrazovky 2019-08-06 v 18.08.30.p

Mobilní třídící jednotka na pásovém podvozku

RESTA HTH3

Zpracovává

 • kamenivo, štěrky, písky

 • stavební sutě, drcený beton, zemina

 • uhlí, struska

 

Parametry

třídič:   vibrační 3-sítný, rozměr sítových ploch 1600x4000 mm

vstup:  max. 900 mm

výstup: 4 frakce (dle okatosti použitých sít) + nadroštná frakce

výkon:  150 - 270 t/h (dle okatosti použitých sít a typu materiálu)

hmotnost:28,5 t

Výhody

 • vysoká provozní spolehlivost, nízké provozní náklady

 • vysoký výkon a robustní konstrukce

 • velká sypná výška pásových dopravníků

 • plynulá regulace frekvence třídiče

 • možnost magnetického seperátoru, váhy, dálkového přenosu dat

 • snížení sypné hrany pro zavážení z drtiče odsunutím části násypky

 • možnost volby sklonu třídiče 18° - 22°

 • možnost použití v širokém rozsahu okolních teplot

Ceník:

Mobilní třídící jednotka na pásovém podvozku RESTA HTH3

Pro nezávaznou cenovou nabídku nás kontaktujte